Els projectes finalistes

3 AL DESCOBERT

3 AL DESCOBERT

En l’àmbit terreny arquitectònic, aquest projecte persegueix tres fites:

  • Re-connectar l’edifici amb els espais públics emfatitzant el seu caràcter públics i municipal.
  • Descobrir i dignificar l’edifici original i els seus espais principals posant en valor el patrimoni arquitectònic.
  • Oferir tres espais polivalents de diferents característiques que permetin, a més d’una major flexibilitat i diversitat d’usos, la simultaneïtat d’activitats.
Consulta la memòria completa

Els nous espais multifuncionals, corresponents a les tres naus principals, són:

El ‘Foyer’ a l’accés des de la Plaça del Joc de la Pilota. Completament alliberat i mostrant els sostres de voltes originals.

L’Antic Teatre, recuperant el volum original d’aquesta nau central en eliminar el fals-sostre. Aquest fet permet re-descobrir la coberta, que amb les intervencions pertinents podrà contri buir a il·luminar i ventilar de forma natural aquest gran espai.

La Sala de l’Absis (presbiteri), on rebaixant el nivell del terra del transsepte fins a la cota de la plaça Josefina Gambús, descobrirem un espai d’unes noves proporcions que a més permetrà dignificar i contemplar l’absis i les voltes de creueria del sostre en tota la seva plenitud.

En el terreny de l’eficiència energètica, el projecte permet millorar el funcionament climàtic del conjunt amb estratègies passives:

En retirar el fals-sostre de la nau central i descobrir la coberta ens trobem amb l’oportunitat de re-obrir les finestres sota-coberta (avui tapiades) que a banda d’il·luminar i captar escalfor, poden servir per ventilar i evitar el sobre-escalfament de la coberta a l’estiu.

La creació de noves obertures puntuals en la planta baixa i el fet d’alliberar els tres espais polivalents de punta a punta permetrà les ventilacions creuades (naturals) dels espais. Tant aquesta com l’anterior actuació perme trien reduir la demanda energètica de l’edifici i s’estalviaria en electricitat il·luminant els espais de forma natural.

Pel que fa a la producció d’energia, aprofitant l’oportunitat que sorgeix en renovar la coberta, es proposa la generació solar fotovoltaica instal·lant plaques a la vessant sud d’aquesta.