Els projectes finalistes

TINA

TINA

El projecte arquitectònic proposa els següents objectius:

 • Descobrir la textura dels murs i pilars del vell Palau i dels rústics paraments de la Torre de defensa.
 • Exposar les restes de les motllures neoclàssiques de l’església i recuperar la tensió de les voltes enguixades de l’absis i del cor.
 • Reforçar l’ondulat traçat de les llotges del 1933, formalitzant una intervenció respectuosa envers la història acumulada del Palau dels Comtes.
Consulta la memòria completa

En l’àmbit dels usos, s’estableix la flexibilitat com a premissa principal: cursos, ball, actuacions musicals i teatrals, concerts, festivals, etc.

Les noves obertures de connexió cap al claustre eixamplen la superfície real de la sala, i la unificació de l’espai de l’absis augmenta la rellevància de les voltes i aporta una sala amb accés i ús independent que també pot servir com a ‘backstage’ per a les actuacions musicals i/o teatrals. Al mateix temps, l’excavació sota l’absis, amb un nou accés directe des de la Plaça Josefina Gambús, permet la creació dels espais de vestidors i magatzems.

A nivell constructiu, es plantegen les següents actuacions:

 • Col·locació d’un aïllament sota coberta amb la posterior instal·lació d’un acabat de fusta amb funcions acústiques.
 • Paviment de pedra polida a l’interior dels espais i acabat rugós en els dos cancell d’accés proposats.
 • Llosa de formigó vista en el nou espais dels vestidors.
 • Tancament envidrat del cancell principal i portes de fusta natural d’accés a la sala.

Pel que fa a la sostenibilitat, el projecte preveu:

 • L’enderrocament d’allò necessari i l’aprofitament de tot el possible.
 • La utilització de materials durables, de poc manteniment i que redueixin el cost.
 • L’aplicació de diversos principis per a la climatització:
  • Absis climatitzats amb fan-coils d’aigua de baixa temperatura i alta eficiència.
  • Climatització de la sala amb un sistema de conductes perimetrals mitjançant sistemes d’inducció.
  • Climatització de les graderies per mitjà de conductes ubicats en els espais annexes (magatzem).
  • Tota la producció es realitzarà amb sistemes d’aigua per tal d’assolir un elevat confort tèrmic interior.